aiškėti

aiškė́ti, -ė́ja (aĩški), -ė́jo intr. 1. eiti aiškyn, darytis aiškiam, šviesėti, giedrintis: Palengva akys priprato prie aštrios šviesos, ėmė aiškėt atskiri daiktai, kurių iš karto negalėjau pamatyti . Visa aiškėja – ir dangus, ir žemė . | Oras aiškė́ja (darosi giedras) Grž. Jau gal išsilijo – dangus pradeda aiškė́t Rdm. 2. Š darytis suprantamesniam: Klausimas pradeda aiškėti . \ aiškėti; išaiškėti; paaiškėti; praaiškėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aiškėti — vksm. Aiškėja atskiri̇̀ daiktai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aikštinti — aikštinti, ina, ino tr. 1. rš retinti (mišką), daryti aikščių. 2. refl. aiškėti: Da nežinom, kas pavogė, ale jau aikštinasi po kiek Ds. aikštinti; išaikštinti; praaikštinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aikštėti — aikštėti, ėja, ėjo intr. 1. kyšoti aikštėje, būti matomam: Iš kiečių ir dilgėlių aikštėjo išstypę smailūs tamsiai žalių kanapių stiebai J.Jabl. Jis visas buvo vandeny, tik galva aikštėjo Pt. 2. iškilti į aikštę, aiškėti: Jau jo gudrybės aikštėja… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aiškėjimas — sm. (1) → aiškėti: 1. Dar nematyti oro aiškėjimo Grž. 2. Didybės pažymių aiškėjimas Vd. aiškėjimas; išaiškėjimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išaiškėti — išaiškėti, ėja (išaĩški, ìšaiški Gs), ėjo intr. galutinai paaiškėti: Dabar jau viskas išaiškėjo Grž. aiškėti; išaiškėti; paaiškėti; praaiškėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paaiškėti — paaiškėti, ėja (paaĩški, pàaiški), ėjo intr. pasidaryti aišku, suprantama: Vėliau paaiškė̃s ir tai, kas dabar neaišku Kp. Tik vėliau pàaiški, ka jau visai nekaltas Gs. aiškėti; išaiškėti; paaiškėti; praaiškėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paveikslėti — paveikslėti, ėja, ėjo intr. NdŽ aiškėti, ryškėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praaiškėti — intr. prasigiedrinti: Vakarop dangus praaiškėja rš. aiškėti; išaiškėti; paaiškėti; praaiškėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sekti — 1 sèkti, sẽka (señka), sẽkė (sẽko) 1. tr., intr. BB1Moz24,5, PK149, H175, R, K, FT eiti, vykti iš paskos, pridurmais: Įstoju, paskui eimi, seku SD170. Lapė sẽkė bulių iki kiemo, kur pasakė: teks kalėms ir katėms, o man neteks J. Paskum… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skaidrėti — skaidrėti, ėja, ėjo intr. Š 1. DŽ darytis giedram, šviesiam: O dangaus skliautas vis skaidrėjo, švito rš. Nuolat skaidrėjanti šviesa NdŽ. | prk.: Dailininkės paletė tolydžio vis skaidrėja sp. 2. darytis permatomam, nedrumstam: Vanduo skaidrėja… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.